Početak rada mlekare Kuč vezuje se za zanatsku radnju „Katuni“ koja je osnovana 1992. godine; prerađivala je dnevno jednu tonu mleka, a u asotrimanu je imala samo pasterizovano mleko i jogurt. U njoj su bili radno angažovani samo članovi porodice. Godine 1993. ova zanatska radnja prerasta u preduzeće „Kuč Company“ koje od tada posluje kao društvo sa ograničenom odgovornošću. U periodu između 1994. do 2000. godine preduzeće je permanentno ulagalo u povećanje kapaciteta i modernizaciju opreme , a u proizvodni program se uvode novi kiselo-mlečni proizvodi (kiselo mleko i pavlaka) i paprika u pavlaci po kojoj ovo preduzeće postaje poznato. U periodu od 2000. do 2008. godine preduzeće radi na diferenciranju postojećeg asortimana, počinje sa izvozom i sa svojim proizvodima ulazi u velike lance supermarketa. Usled navedenog, dnevna prerada mleka je porasla sa 23 tone 2003. godine na 40 tona 2009. godine. U ovom periodu kompanija je obogatila (osvežila) postojeći proizvodni program kroz inoviranje dizajna i ambalaže proizvoda, a dobila je i novi vizualni identitet kroz promenu logoa kompanije.

Danas se u mlekari Kuč Company dnevno prerađuje preko 60.000 l mleka, koje se prikupljana teritoriji cele Srbije.
Kompanija teži stalnom razvoju to kroz razvoj novih proizvoda, maloprodajne mreže, proširivanju tržišta na kojima nastupa kao i otvranju novih tržišta. Jedan od velikih uspeha Mlekare Kuč su i izvozni ugovori sa partnerima iz Rusije. Godine 2011. zaključen je prvi ugovor o izvozu proizvoda u Rusiju. Već do kraja maja te godine isporučene su prve količine proizvoda. Ugovor sa ruskim partnerima sklopljen je po dobijanju sertifikata za izvoz bez carine u Rusiju, Kazahstan i Belorusiju. Na rusko tržište mlekara Kuč izvozi namaze, meke bele sireve (tipa feta) i papriku u pavlaci, koja je i najpoznatiji brend naše mlekare.
Osim domaćeg tržišta i tržišta Rusije, Mlekara "Kuč" je do sada plasirala svoje proizvode i na tržište u Crnoj Gori, Makedoniji i Bosni i Hercegovini.

Primite obaveštenja o promocijama i novostima iz mlekare Kuč