Farma

Farma krava KUČ, Lapovo, je farma kapaciteta 300 grla, od toga 200 muznih grla simentalske rase, uveženih iz Austrije i Nemačke.

Investitor i osnivač farme je Mlekara KUČ Company, sa ciljem da formira bazu za proizvodnju priplodnih junica visokog genetskog potencijala, čime bi obezbedila uslove za ugovaranje proizvodnje mleka, pod kontrolisanim uslovima, sa farmerima.

Farma je izgrađena 2009. godine, rekonstrukcijom tovilišta za junad u Lapovu, na potezu „ Bilo”, na površini  od 7 ha.

Projektovana je i opremljena po najsavremenijim standradima:

  • Za odgajivanje krava primenjen je sistem slobodnog držanja u zatvorenom prostoru.
  • Sva muzna grla poseduju pedometre preko kojih se prati proizvodnja mleka i zdravstveno stanje u realnom vremenu, kao i sve aktivnosti.
  • Centralna izmuzišta poslednje generacije imaju po 16 mesta, povezanih sa računarskim sistemom za očitavanje i kontorlu kvaliteta mleka, čime je postignut maksimum u pogledu higijene proizvodnje mleka i optimum u pogledu radnog mesta muzača.
  • Opremljena je sistemom izđubrivanja delta skeperom u centralnom delu farme, kojim se upravlja preko kompjuterskog programa.
  • Porodilište i odgajivalište su odvojeni.
  • Svi objekti su međusobno povezani mrežom asfaltnih puteva.
  • Separator za odvajanje čvrstog i tečnog stajnjaka sa lagunama je ukupne zapremine 5.000.000 litara.
  • Poseduje i kolsku vagu za merenje do 50 tona.

Uprkos većem broju muznih krava i više izmuzišta, mleko se pojavljuje samo na jednoj tački i to u laktofrizu u centralnoj mlekarici, smeštenoj između dva proizvodna objekta. Ovo je vrlo važno zbog svođenja ukupnog broja mikroorganizama i somatskih ćelija u mleku na minimalan broj što samim tim obezbeđuje visok kvaliteta mleka.

U toku 2011. godine sklopljeni su kupoprodajni ugovori između Farme i proizvođača mleka koji sarađuju sa mlekarom Kuč. Prodato je 800 muznih grla, čime je mlekara obezbedila značajne količine visokokvalitetnog mleka kontrolisanog porekla, a na duži vremenski period.

Primite obaveštenja o promocijama i novostima iz mlekare Kuč