Poslodavac Kuč Company d.o.o traži kandidate za program Moja prva plata na sledećim pozicijama:

* Tehnolog prerade mleka;

* Laborant u prehrambenoj proizvodnji;

* Administrator proizvodnje;

* Administrator nabavke sirovina;

* Inženjer održavanja;

* Referent ljudskih resursa;

* Kontista;

* Službenik kontrole transporta;

* Referent prodaje;

* Sistem administrator (IT).

Prijavite se na mojaprvaplata@gov.rs

Primite obaveštenja o promocijama i novostima iz mlekare Kuč